Göm menyn

Ekonomistöd för HMV, IMT och BKV under samma tak

I början av nästa år ska ekonomistödet för HMV, IMT och BKV samlas i gemensamma lokaler vid Campus US. Totalt 21 personer ska tillsammans svara för de tre institutionernas ekonomirutiner i sina respektive roller: controller, ekonom och ekonomiadministratör. Institutionerna kan vända sig till samma kontaktpersoner och förvänta sig samma service som tidigare.

 

Verksamhetsnära arbetssätt

Ekonomienheten ska ha fokus på ett verksamhetsnära arbetssätt vilket bland annat innebär frekvent dialog med och närvaro vid de verksamheter som stöds. Konkret betyder detta att:

  • uppföljningsmöten ofta ska ske ute på avdelningarna
  • ekonomipersonalen tar initiativ till och underlättar samarbete och kontakt på det sätt som är mest lämpligt
  • det kommer finnas en gemensam inkorg för mejl till ekonomienheten för att ett brådskande ärende inte ska fastna hos någon som inte är på plats.

Se hela beslutet här!

Bemanning och kompetens samnyttjas

För att kunna frigöra resurser till det proaktiva och verksamhetsnära ekonomistödet behöver rutinuppgifter klaras av mer effektivt vilket bedöms kunna ske genom att bemanning och kompetens samnyttjas. Ett exempel på detta är att de uppgifter som redan idag utförs på samma sätt vid samtliga institutioner, exempelvis kontoavstämningar i samband med periodslut, kan samordnas och därmed klaras av mer tidseffektivt. Kompetenser inom ekonomidelar som kräver specialistkunskaper, exempelvis EU-redovisning och inköpsstöd, kan också samnyttjas av institutionerna.

 

Ny organisatorisk hemvist

Ekonomienheten blir organisatoriskt en del av Planerings- och ekonomiavdelningen (PEA) inom Universitetsförvaltningen (UF), men kommer att ha sina lokaler vid Campus US. I nuläget pågår planering och förberedelser på en mängd punkter och det kommer snart att finnas mer detaljerad information. Formella beslut och förhandlingar i LSG och CSG bereds för närvarande och väntas bli klara inom lite drygt två veckor.

 

Bakgrunden till förändringen

Bakgrunden till förändringen är den effektiviseringsutredning kring arbetssätt, roller och organisering av verksamhetsstöd som genomfördes under 2018. Som konsekvens av utredningens förslag kom ett rektorsbeslut i juni 2019 om att verksamhetsstöd avseende ekonomi- och inköp organiseras i kluster i enlighet med effektiviseringsutredningens förslag och att förändringen inleds med en tvåårig pilotverksamhet vid Campus US.

 

Mer information följer i veckobrev och på intranätet.

 


2019-11-15
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-15