Göm menyn

Examensarbeten, Biomedicinska Analytikerprogrammet VT2020

Under våren 2020 ska studenterna på Biomedicinska analytiker (BMA) programmet under termin 6 utföra sitt individuella examensarbete.

Kursen startar med en planeringsvecka, v10 (2-6/3) och huvuddelen av projektet utförs 30/3  tom 5/6,  (16,5 hp).

 

Vi söker nu efter potentiella projekt och handledare för dessa kandidatuppsatser. Projektet kan genomföras vid kliniska laboratorium, forskningslab., veterinärmedicinskt lab, företag, mm.

 

Projektet skall utgå från en frågeställning som är relevant för huvudområdet biomedicinsk laboratorievetenskap,

vara fokuserat kring denna frågeställning och vara väl avgränsat.

Arbetet innefattar litteraturstudier i området, experimentellt arbete och färdigställande av en uppsats på svenska, samt muntlig presentation av arbetet.

Förhållandet mellan litteraturstudier och experimentellt arbete kan variera beroende på projekt. Tidsmässigt bör ca 6-8 veckor läggas på framför allt laborativt arbete och 3-5 veckor på litteraturstudier, skrivarbete och examination. 

 

Man kan vara ensam handledare om man har magisterkompetens. Alternativt kan man vara metodhandledare i kombination med en akademisk handledare från t.ex. avdelningen/kliniken eller BMA utbildningen.

 

Vi tar tacksamt emot förslag på projekt eller bara en intresseanmälan från dem som har möjlighet att ta emot en student samt svarar på frågor som rör dessa examensarbeten!

 

 

Bästa hälsningar

Eva

 

Eva Lindström, examinator och kursansvarig BMA T6

eva.lindstrom@liu.se


2019-11-15
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-15