Göm menyn

Organisationsstruktur för BKV

Avdelningen för:

 • barns och kvinnors hälsa, BKH (Division of Children’s and Women’s Health)
 • kirurgi, ortopedi, och onkologi, KOO (Division of Surgery, Orthopedics, and Oncology)
 • cellbiologi, CELLB (Division of Cell Biology)
 • neurobiologi, NEURO (Division of Neurobiology)
 • molekylär medicin och virologi, MMV (Division of Molecular Medicine and Virology)
 • klinisk kemi, KK (Division of Clinical Chemistry)
 • logopedi, otorhinolaryngologi, och audiologi, LOA (Division of Speech Therapy, Otorhinolaryngology and Audiology)
 • barnafrid, BARNAF (Barnafrid)
 • service och infrastruktur, SOI (Division of Services and Infrastructure)
 • verksamhetsstöd, VS (Division of Administrative Support)
 • läkemedelsforskning, LAFO (Division of Drug Research)
 • inflammation och infektion, II (Division of Inflammation and Infection)

 

 • Centrum för social och affektiv neurovetenskap, CSAN (Center for Social and Affective Neuroscience)

 

Sedan har vi följande enheter:

 

Under Avdelningen för verksamhetsstöd

 • Enheten för utbildningsnära administration, UTBAD (Unit of Educational Administration)

 

Under Centrum för social och affektiv neurovetenskap

 • Enheten för CSAN produktion, CSANPR (Unit of CSAN Production)

2019-11-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-05