Göm menyn

En miljon kronor till allergiforskning

Konsul Th C Berghs Stiftelse delar 2020 ut anslag om sammanlagt 1 miljon kronor i form av forskningsanslag och stipendier till allergiforskare verksamma i Sverige. Anslag lämnas företrädesvis till yngre forskare och doktorander. Ett särskilt anslag på 100.000 kronor tilldelas en forskare som disputerat 2018/2019. Ansökan om anslag skall vara Stiftelsen tillhanda senast den 16 december 2019.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-05