Göm menyn

Lennanders stipendium öppet för ansökan

Stipendiet tilldelas "vid rikets samtliga universitet och högskolor yngre svensk forskare som ekonomiskt stöd för självständiga naturvetenskapliga eller medicinska undersökningar och arbeten, vilka lovar vetenskapligt eller praktiskt betydelsefulla resultat”.

Bifogar länk till kungörelsen på svenska och engelska nedan. Man ansöker om stipendiet på www.stipendier.uu.se. Deadline för ansökan är den 30 januari 2020 kl 17:00.

 

Länkar:

 

https://www.uu.se/hittastipendier/stipendium/?id=307

 

https://www.uu.se/en/findscholarships/scholarship/?id=307


2019-11-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-11-05