Göm menyn

Viktig information för hantering av biologiskt avfall

Här kommer viktig information för hantering av biologiskt avfall. Det gäller biologiskt avfall som består av vävnad från djur eller människa.

Vid US har det sedan länge funnits en rutin för hantering av olika sorters biologiskt avfall som inneburit att avfallet hämtats av vaktmästeri och sedan förbränts på US i en särskild destruktionsugn som ägs och skötts i Region Östergötlands (RÖ:s) regi, dvs inte LiU. Denna destruktionsugn kommer nu att stängas ner, då den inte uppfyller de miljökrav på utsläpp som ställs idag. Sista dag att på vanligt sätt få ert biologiska avfall upphämtat av vaktmästeri för förbränning i destruktionsugnen på US är 2019-10-31 (vaktmästeri nås via CVU Direkt på tel 010-103 60 00). 

Efter att destruktionsugnen sedan stängts kommer biologiskt avfall att behöva förpackas, märkas och hämtas upp av vaktmästeri för fryst mellanlagring (liknande det system som finns idag) och sedan borttransport av RÖ:s transportör till en destruktionsanläggning. Det kommer därför att ställas andra krav på vilka kärl man packar avfallet i och hur kärlet ska märkas. Dessa krav ser lite olika ut beroende på vilken sorts biologiskt avfall det handlar om. Fullständiga rutiner för avfallsslagen finns i Laboratoriesäkerhetshandbokens avsnitt om biologiskt avfall) och i bifogat dokument. 

Biologiskt avfall.pdf


2019-10-31
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-31