Göm menyn

Granskning nr 2 av Röstlängd för val av lärare till universitetsstyrelsen

Röstlängden gällande IKE inför höstens val lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen, äger rum 22 nov-2 dec 2019. Valet kommer att genomföras genom elektroniskt valförfarande. I enlighet med rektors beslut skickas röstlängder ut för granskning på institutionerna under perioden 21 okt-4 nov 2019.

 

Underlag Röstlängd IKE för granskning II.pdf

 

Vem är röstberättigad?

 • Röstberättigad är den som den 23 oktober 2019 är anställd som lärare vid universitetet enligt 4 kap. 1 § högskoleförordningen.
 • Anställningen ska omfatta minst 40 % av en heltidsanställning. Om han/hon är tjänstledig, t ex föräldraledig, spelar ingen roll. Om personen är anställd 20% på en institution + 20% på en annan intuition så uppfyller han/hon kraven för röstberättigad.
 • Anställningen ska gälla tillsvidare eller för en bestämd tid som inte är kortare än 2 år och som dessutom innefattar hela eller del av röstningsperioden (dvs 22 nov-2 dec).
 • Den som räknat per läsår är timanställd som lärare i en omfattning som motsvarar minst 40% av motsvarande heltidsanställning  som lärare är röstberättigad men måste själv begära att upptas i röstlängden.
 • Anställningsbegreppet definieras med stöd av högskoleförordningen och LiUs anställningsordning och omfattar följande anställningar:

 

 1. professorer
 2. universitetslektorer
 3. adjungerad professor
 4. gästprofessor
 5. biträdande professor
 6. adjungerad universitetslektor
 7. gästlektor
 8. biträdande universitetslektor
 9. postdoktor
 10. universitetsadjunkt
 11. adjungerad universitetsadjunkt
 12. gästadjunkt
 13. timlärare

 

 

Anmärkning mot röstlängd

Den som anser att någon felaktigt upptagits i eller uteslutits från röstlängd ska senast den 4 nov 2019 meddela detta till Anita Larsson, anita.larsson@liu.se.


2019-10-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-24