Göm menyn

Att tänka på om du har forskningsmedel på både LiU och RÖ

För dig som har forskningsmedel på både Linköpings universitet och Region Östergötland är det bra att redan nu planera inför årsskiftet. Speciellt viktigt är detta om du har medel på RÖ som måste vara förbrukade senast 2019-12-31. Ta gärna kontakt med ansvarig ekonom på RÖ för att kontrollera vad som gäller för dina medel. Skulle det finnas medel som måste förbrukas innan årsskiftet kan man exempelvis göra beställningar direkt från RÖ så att fakturor skickas dit istället för till LiU.

Tänk också på att det bara går att skicka fakturor från Linköpings universitet till RÖ avseende kostnader i år, inte för eventuellt framtida kostnader.

 

In English

For those of you who have research funding at both Linköping University and the Östergötland Region, it is good to plan ahead of the turn of the year. This is especially important if you have RÖ funds that must be consumed by 2019-12-31. Feel free to contact the responsible financial officer at RÖ to check what applies to your funds. Should there be funds that must be consumed before the turn of the year, you can, for example, place orders directly from RÖ so that invoices are sent there instead of to LiU.
 
Also keep in mind that it is only possible to send invoices from Linköping University to RÖ regarding costs this year, not for possible future costs.

2019-10-17
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-17