Göm menyn

Felparkerade cyklar flyttas

Felparkerade cyklar flyttas numera till gamla helikopterplattan. Parkera alltid din cykel i cykelställ och blockera inte gång- och cykelbanor! Skyltar med information om hur du får tillbaka en borttransporterad cykel finns vid alla cykelparkeringar.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-10-17