Göm menyn

Ingen tydlig koppling mellan lokalproducerad mat och cancerrisk i glasbruksområde

Det finns ingen tydlig koppling mellan cancerförekomst och lokalt producerad mat från ett glasbruksområde med förorenad mark, enligt en ny studie från bland annat LiU.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-26