Göm menyn

Inbjudan till konferensen Kompetensutmaningen i Sydsverige

Den 3 oktober 2019 arrangerar Myndigheten för yrkeshögskolan tillsammans med Lärosäten Syd, Region Skåne, Sydsvenska Handelskammaren och YhiS - Yrkeshögskoleanordnare i Skåne konferensen ”Kompetensutmaningen i Sydsverige – så hittar vi vägar framåt”.

 

Konferensen riktar sig till dig i utbildningssektorn eller arbetslivet som arbetar med kompetensförsörjning. Dagen kommer bland annat innehålla analys av de regionala kompetensbehoven, framtidsperspektiv på hur högskola och yrkeshögskola kan bidra till att lösa kompetensbristen, samt goda exempel från utbildning såväl som bransch.

 

Mer information om program och anmälan hittar du här: https://suhf.se/aktiviteter/kompetensutmaningen-i-sydsverige-sa-hittar-vi-vagar-framat/


2019-09-19
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-19