Göm menyn

Inbjudan att söka ALF-medel till infrastruktur 2020

Nu öppnar ansökan för ALF-finansierad forskningsutrustning. Alla ansökningar kommer att utvärderas gemensamt av en arbetsgrupp bestående av prodekan, BKV och HMV proprefekter för forskning, samt brukargruppsordförandena inom Core Facility (CF). Total summa att fördela är preliminärt 8,0 Mkr.

Ansökan är öppen för CF brukargrupper samt tillsvidareanställda lärare vid Medicinska fakulteten. Medsökande kan dock även komma från annan fakultet vid LiU.

Sista ansökningsdag 2019-10-10, kl 16.00. 
Samtliga förslag skickas till föreståndaren för Core Facility: elena.vikstrom@liu.se 
Ansökningsblankett (docx) ►

Ansökningar som uppfyller följande krav prioriteras:

  1. Sökt utrustning är avancerad och understödjer en ny teknisk utveckling, eller är en uppgradering av befintlig utrustning som innebär en kvalitetshöjning av forskningen inom medicinska fakulteten.
  2. Sökande bedriver framstående forskning och har forskningsmedel från externa finansiärer.
  3. Flera forskargrupper söker gemensamt.
  4. Sökt utrustning krävs för strategiskt viktiga rekryteringar till fakulteten.
  5. Sökt utrustning kostar totalt mer än 3 prisbasbelopp (139 500 SEK år 2019).

Dessutom gäller att:

  • Inköpt utrustning bör så långt som möjligt vara allmänt tillgänglig för samtliga forskare vid Medicinska fakulteten. Nyttjande ska dock ske i samråd med de forskargrupper som äskat utrusningen. (Inköp ska meddelas till CF föreståndare som lägger upp info om utrusning på CF hemsida, så att man enkelt kan få en översyn över vilken apparatur som finns att nyttja för forskning).
  • Om upphandling inte har initierats före den 31/8 innevarande budgetår förfaller tilldelningen och summan tillförs CF verksamhet.

Beslut fattas av FSM januari 2020.


2019-09-19
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-19