Göm menyn

Projektbidrag från Carnegiestiftelsen

Carnegiestiftelsen instiftades 1911 efter en donation av Andrew Carnegie. Stiftelsens huvuduppgift är att belöna dem som räddat andras liv och därvid riskerat sitt eget. Bidrag kan också ges till forskning, undervisning och utbildning med syfte att rädda människoliv i samband med olyckor. Projektanslag med maximalt belopp 300.000:- kan utdelas. Fortsatta anslag beviljas högst tre år i följd. Se även stiftelsens hemsida: www.carnegiestiftelsen.se

OBS! Endast sådana projekt som direkt syftar till att rädda liv i samband med olycksfall kan stödjas. Ansökningarna skall innehålla projektmotivering, forsknings- alt. undervisningsplan, ev. etiskt tillstånd, kort CV för den sökande samt kostnadskalkyl.

Särskilda formulär finns ej.

Ansökningar sänds till
Carnegiestiftelsen/professor Eva Svanborg
Neurofysiologiska kliniken, Universitetssjukhuset
581 85 Linköping

Skicka gärna ansökan per Mail till eva.svanborg@liu.se.

 

Sista ansökningsdag: fredagen den 4.10.2019


2019-09-19
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-19