Göm menyn

Nytt ramavtal för optikkomponenter

KTH har upphandlat ett ramavtal för Optikkomponenter som LiU m.fl är avropsberättigade på.

Ramavtalet började gälla 2019-09-02 och omfattar optikkomponenter där beställningsvärdet är under 30 000 SEK/komponent eller 3 000 EUR/styck eller 3 000 USD/styck.

Ramavtalet är uppdelat i tre olika produktområden:
1. Optical elements
- Mirrors and beamsplitters (metal and dielectric mirrors for various wavelengths, curved mirrors, partial reflectors, etc.)
- Lenses and lens assemblies (spherical and aspherical lenses, achomats, objective lenses, etc.)
- Polarization optics (waveplates, polarizers, optical isolators, etc.)
- Dispersive optics (prisms, gratings etc.)
- Fiber optics (patch cords, fibers, fiber couplers, wavelength multiplexers, fiber optical modulators, circulators, etc.)
- Optical filters (bandpass, edge filters, ND-filters, coloured glass filters, etc.)

2. Optomechanics
- Posts and post holders (posts, pedestals, clamps, etc.)
- Optics mounts (lens tubes, cage mounts, rails, etc.)
- Vibration management equipment (breadboards etc.)
- Manual positioners (mirror adjusters, rotation mounts, prism mounts, etc.)
- Manual translation and rotation stages (x, xy, xyz, tip-tilt, etc.)
- Motorized positioners and stages and controllers (piezo, stepper/DC-motor, etc.)
- Fiber optical handling tools (cleavers, polish/splicing tools, etc.)

3. Optoelectronics
- Optical characterization equipment (power/energy meters, cameras, spectrometers, beam profilers, IR-viewers, etc.)
- Electrooptical components (EOMs, AOMs, photodiodes, liquid crystals, etc.)
- Coherent light sources (lasers, laser diodes, laser drivers, etc.)
- Incoherent light sources (LEDs, lamps, drivers, etc.)
- Control electronics (temperature controllers, current sources, piezo drivers, chopper

6 leverantörer är antagna inom ramavtalet

  • Azpect Photonics AB
  • Eksma Optics
  • Gammadata Instrument AB
  • Micromedic AB
  • Optosigma Europe SAS
  • Tecan Nordic AB
  • Thorlabs Sweden AB

 


Avropsordning
Avropsordningen är särskild fördelningsnyckel. Beställning ska ske från den leverantör vars produkt bäst motsvarar beställarens behov utifrån någon av nedanstående fördelningsnycklar:

 

  • Lägsta totalpris
  • Produktens funktion för avsedd användning/kvalitet
  • Önskad leveranstid

 

Pris
Prissättningen är rabattsats från leverantörens listpriser och är olika beroende på produktområde. Vilka rabattsatser som gäller kommer att framgå i LiU:s avtalsdatabas. Order över 2000kr är det fraktfritt.

För kontaktuppgifter och ytterligare information, se LiU:s avtalsdatabas:

https://contracts.tendsign.com/ContractArea/Details/1455689?eId=6AQ7xrSh1Cv0yW0PlMgb6gA%3d


2019-09-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-12