Göm menyn

Forsknings- och Resebidrag från Linköpings läkaresällskap

Stiftelsen Linköpings Läkaresällskaps Forskningsfond lämnar årligen forskningsbidrag och resestipendier för att stödja medicinsk forskning. 

Resestipendier à maximalt 10 000 kr kan beviljas för aktivt kongressdeltagande vid internationellt vetenskapligt möte (kopia av accepterat abstract måste bifogas ansökan) eller för besök vid utländsk vetenskaplig institution (brev från institutionschef där det framgår att sökanden är välkommen måste bifogas ansökan). Specificera också tydligt vad du ämnar använda ditt sökta bidrag till.
 
Stiftelsens forskningsnämnd avser att ge yngre forskare företräde. Medlemskap i Linköpings Läkaresällskap är en förutsättning för tilldelning av bidrag och utan betald årsavgift innan ansökningstidens slut kommer inte ansökan behandlas.
 
Sista ansökningsdag 30 september 2019.
Mer information samt ansökningsblankett hittar ni under på vår hemsida ►
 
 
 Välkommen med din ansökan!


2019-09-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-05