Göm menyn

Delta i LiU:s utställningsmonter under Medicinteknikdagarna

I samband med Medicinteknikdagarna på Konsert & Kongress i Linköping, 2-3 oktober erbjuds nu medicintekniska verksamheter och aktörer på LiU att kostnadsfritt delta i LiU:s utställningsmonter (du behöver inte vara anmäld till konferensen för att delta).

 

Montern erbjuder ett antal möjligheter: 

  •         Mindre utställningsyta där projekt kan demonstreras
  •         Monitor som kan användas för kortare presentationer
  •         Fokusmingel där du får möjlighet att under en kortare tid belysa ett speciellt tema
  •         Träffpunkt - häng en stund med likasinnade och diskutera framtidens utmaningar för medicinsk teknik

För att få ett organiserat schema kring demonstrationer och presentationer önskar vi att ni anmäler intresse till jenny.eilertsen@liu.se. Ange vad ni vill demonstrera/presentera och vilka tider ni har möjlighet att göra det. Skicka in anmälan senast 25:e september. Hjälp oss gärna sprida denna information till dina kollegor som kan tänkas vara intresserade.

 

I övrigt erbjuder Medicinteknikdagarna en mängd aktiviteter, läs mer på vår webbplats www.medicinteknikdagarna2019.se

---------

In conjunction with Medicinteknikdagarna at Linköping Concert & Congress Hall 2-3 October, biomedical engineering researchers at LiU are now offered participation in LiU's exhibition booth free of charge (you don’t have to be registered for the conference to participate)

 

The booth offers a number of possibilities:

  • Smaller exhibition space where projects can be demonstrated
  • Monitor that can be used for shorter presentations
  • Focus mingle where you get the opportunity to highlight a special theme for a shorter period of time
  • Meeting point - hang out for a while with like-minded people and discuss the challenges of the future for biomedical engineering

To get an organized schedule of demonstrations and presentations, we wish that you report interest to jenny.eilertsen@liu.se Specify what you want to demonstrate/present and what times you have the opportunity to do so. Submit your application by September 25th. Please help us spread this information to colleagues who may be interested.


2019-09-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-09-05