Göm menyn

Percy Falks stiftelse för forskning beträffande prostatacancer och bröstcance

Fonden instiftades 2001 genom testamente av direktör Percy Falk, Stockholm. Stiftelsen skall genom anslag främja vetenskaplig forskning och undervisning eller studieverksamhet i Sverige rörande prostatacancer och bröstcancer. 
 
Anslag kommer att utdelas under februari månad 2020. Tillgängligt belopp för utdelning är 2 000 000 kronor. För att komma i fråga för bedömning skall ansökan vara stiftelsen tillhanda senast den 1 november 2019. 
 
Ansökningsblanketter kan rekvireras från stiftelsens ordförande, civ.ing. Tomas Kramar, på mailadressen: tomas_kramar@hotmail.com

2019-08-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-29