Göm menyn

Lägg till mobilnummer i MinIT för att få viktiga sms

Med tanke på fredagens utrymning så har det framkommit att vissa inte mottog de sms som skickades ut från centralt håll. För att undvika att detta sker vid en liknande händelse behöver du aktivt gå in på minit.liu.se och där lägga in ditt mobilnummer under ”mina uppgifter” för att du ska få de SMS som upplyser om händelser av den här typen.

 

In English

Considering Friday's evacuation it has emerged that some did not receive the sms sent out from LiU centrally. To prevent this from happening in a similar event, you need to actively go to minit.liu.se and enter your mobile number under "my profile" in order to receive the SMS informing you of events of this type.


2019-08-28
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-28