Göm menyn

Ramavtal för kontorsmaterial

LiU använder det statliga ramavtalet för kontorsmateriel. De allra flesta beställningar görs till Staples AB som är rangordnad som nummer ett.
Avtalet löper ut 21 augusti 2019 efter att maximal förlängning av ramavtalet har gjorts.

Kammarkollegiet/Statens inköpscentral håller på med en upphandling av nytt ramavtal och tilldelningsbeslut är planerat till slutet av augusti. Det kan därför bli några veckors avtalslöshet innan nytt ramavtal har tecknats. När ett ramavtal upphör så går det inte att göra några fler beställningar från avtalet. Det är dock möjligt att innan ramavtalet löpt ut göra ett större avrop för att täcka behoven under den avtalslösa perioden tills nytt ramavtal finns på plats. Leveranser kan ske efter att ramavtalet upphört så länge beställning gjorts under ramavtalets löptid.

Kammarkollegiet har dock gjort en överenskommelse med Staples som gäller under en övergångsperiod. För att undvika många stora beställningar i slutet av ramavtalet, som kan innebära att varor blir restnoterade, har Staples meddelat att de under en övergångsperiod kommer att fortsätta erbjuda större delen av sortimentet på ramavtalet till de avtalade priserna även efter att ramavtalet upphört.

För LiU innebär det att Staples katalog kommer att finnas kvar som vanligt i Raindance för beställningar tills dess att ett nytt ramavtal är klart, med reservation för att Staples kan göra vissa förändringar i sortimentet.

Upphandlingsenheten återkommer med mer information när ett nytt avtal finns på plats och vilken leverantör/leverantörer det blir som fått avtalet.


2019-08-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-21