Göm menyn

KAW Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential 2019/2020

Här följer information om KAWs utlysning: Forskningsprojekt av hög vetenskaplig potential, med sista ansökningsdag 1 februari 2020.

 

  • Stiftelsen understryker i sin dialog med lärosätena att de endast efterfrågar de allra högst prioriterade projektansökningarna från respektive lärosäte.
  • Huvudsökande ska ha fast anknytning till svenskt lärosäte och tillbringa minst 70% av sin arbetstid i Sverige, och medsökande ska tillbringa minst 50% av sin arbetstid i Sverige.
  • Nytt för årets utlysning (2019/2020) är att KAW betonar vikten av att minst 30% av projekten skall ha en kvinnlig huvudsökande.

 

Vänligen, se även utlysningens specifika riktlinjer här och KAWs utvärderingskriterier här.

 

 

LiUs interna föransökan skickas in senast kl 09.00 den 23e oktober 2019 i ett samlat dokument innehållande:

 

  • Föransökan (använd bifogad mall och instruktioner)
  • CV (max 2 sidor per person) inkl. citeringsanalys och 10 utvalda publikationer

 

Det samlade dokumentet (PDF) skickas till Josefin Fernius (josefin.fernius@liu.se) inför utvärdering och prioritering vid ledningsråd.

KAWProject_2020_LiU_Pre-application_Template.docx

 

------------------------------

**English version**

 

KAW Research project with high scientific potential (2019/2020)

 

Here follows information regarding the KAW call, Research project with high scientific potential, with the deadline 1st of February 2020.

 

  • The Foundation stresses in their dialogue with the Universities that they want to receive the most highly prioritized and promising project applications from each respective University.
  • The main applicant should have long term association/ employment at a Swedish University and spend at least 70% of their working time in Sweden, and co-applicants shall spend at least 50% of their working time in Sweden.
  • New for this year’s call (2019/2020) is that KAW stresses the importance of that at least 30% of the projects should have a female main applicant.

 

Please also see the call specific requirements at the KAW website and the KAW evaluation criteria here.

 

The internal deadline at Linköping University for the pre-application is at 09.00 on the 23rd of October 2019.

 

The pre-application should include:

 

  • Pre-application (use the attached template and instructions)
  • CV (max 2 A4 per person) incl. citation analysis and 10 selected publications

 

This collected PDF document should be sent to Josefin Fernius (josefin.fernius@liu.se) for evaluation and prioritization by the advisory board.

KAWProject_2020_LiU_Pre-application_Template.docx


2019-08-20
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-08-20