Göm menyn

Institutionernas lärcafé för lärare vid IKE och IMH (BKV och HMV)

Institutionernas lärcafé är ett kompetensutvecklingskoncept för lärare vid IKE och IMH (blivande BKV och HMV). Genom kollegial återkoppling utvecklas vi i vår pedagogiska gärning.

 

To our English-spoken colleagues; Develop your pedagogical competence by joining our “Lärcafé”. This platform is for teachers who want to develop their pedagogical skills. For more information in English, please contact your Deputy head of Department: Lotta Ericson IKE (ann-charlott.ericson@liu.se) or Karin Persson IMH (karin.persson@liu.se).

 

Nästkommande aktivitet

Den 20 augusti mellan kl 14-16 kommer Ann Catrine Eldh att tala om:

”Att sprida eller implementera kunskap och erfarenheter i ett pedagogiskt sammanhang”  

Lokal : Valeriana, Hus 511, Våning 11, Ingång 76, 78.

 

Vi erbjuder följande aktiviteter och information:

 

Open door
Erbjudande om att gå att lyssna på kollegorna när de undervisar. Exempel på undervisningsformer är Clinical reasoning, case, flipped class room, fördjupande seminarier, scenarioträning med simulering samt mycket mer. Anmälan krävs eftersom antalet personer som kan delta är begränsat. För att inkludera aktiviteten i din kompetensutveckling dokumenteras insatserna med hjälp av formulär som du fyller i. Dessa kan användas som underlag i medarbetarsamtal men även för dokumentation i en pedagogisk meritportfölj. Kontakta Lotta Ericson ann-charlott.ericson@liu.se för mer information.

 

Do you want to develop your pedagogical skills by visiting and learning from your colleagues when they are teaching? This is a perfect opportunity to get ideas how to create “new” teaching forms. Please contact Lotta Ericson ann-charlott.ericson@liu.se for more information.

 

Auskultation i grupp

Lärarkollegor, i grupper om 3-4 personer, auskulterar på varandras undervisningsmoment och ger varandra återkoppling. Om behovet finns kommer vi att hjälpa till med att forma grupper utifrån intresseanmälan. Förslag på hur, och underlag för, auskultationer och återkoppling kan genomföras och dokumenteras finns, se dokument nedan. Efter genomförandet kan du använda dokumentationen som underlag vid medarbetarsamtal och bifoga den till din pedagogiska meritportfölj.

För intresseanmälan och frågor, kontakta oss: Annelie Lindström (annelie.lindstrom@liu.se) och Katarina Kågedal (katarina.kagedal@liu.se).

Blankett på svenska (pdf)

 

Group auscultation/attending teaching moment as observer

Lecturing colleagues, arranged in groups of 3-4 colleagues, attends each other’s teaching, observe and, in a peer-review manner, provides reflection and feed-forward. We provide help regarding arranging groups and suggestion on how to perform and document the performance (see attached document). You can use your documentation as basis of pedagogical competence development and ad it to your pedagogical merit portfolio.

To register your interest to join, or questions, please contact us:  Annelie Lindström (annelie.lindstrom@liu.se) and Katarina Kågedal (katarina.kagedal@liu.se).

Blankett på engelska (pdf)

 

IKT

Öppen grupp i MS Teams (Team_IKT på Medfak) där tutorials och annan inspiration finns samlad. Gå med! Mer info och länk på: https://www.imh.liu.se/internt-nyhetsarkiv/1.761881?l=sv

Workshop för IKEs och IMHs lärare i Att spela in föreläsning i Powerpoint den 20 augusti kl 10-12. Mer info och anmälan här: https://www.imh.liu.se/internt-nyhetsarkiv/1.760880?l=sv

Didacticum och LiU-IT arrangerar kurser och workshops i allehanda IKT-verktyg. Via Didacticum kan man också ”låna en (IKT-)pedagog”. För mer info se https://old.liu.se/didacticum?l=sv.


2019-06-12
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-06-12