Göm menyn

Auktion på utrustning den 3 juni

Inom kort kommer Stefan Thor att lämna LiU och flytta till Australien. Under åren har Stefan köpt stora mängder utrustning av olika slag – listan är mycket lång och det rör sig om en hel del avancerad utrustning som är dyrbar och som har ett stort bruksvärde även långt efter att den är avskriven.

 

För att undvika att denna utrustning blir stående utan att användas har institutionsstyrelsen bestämt att den nu kommer att erbjudas till andra forskare vid IKE.

 

Den 3 juni kl 10 – 14 blir det visning av utrustningen, och den som är intresserad av att ta över en apparat får helt enkelt lägga ett bud på den. Om flera är intresserade av en viss utrustning så går den till den forskare som bjuder högst.

 

Vid visningen kommer det finnas en lista där man får anteckna intresse och vilket bud man lägger. Visningen äger rum i Stefan Thors labb som finns på plan 13 i hus 420. Ingång 68.

 

In English

Auction of equipment on June 3rd

Soon, Stefan Thor will leave LiU and move to Australia. Over the years, Stefan has bought large amounts of equipment of various kinds - the list is very long and it involves a lot of advanced equipment that is expensive and which has a large utility value even after it has been written off.

 

To avoid this equipment being left without being used, the Department Board has decided that it will now be offered to other researchers at IKE.

 

On June 3 at 10 - 14 there will be a display of the equipment, and the person who is interested in taking over a device simply has to bid for it. If several people are interested in a certain equipment, it goes to the researcher who offers the highest.

 

At the display there will be a list where you get to write down your interest and which bid you put. The display takes place in Stefan Thor's lab which is located on floor 13 in house 420. Entrance 68.


2019-05-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-24