Göm menyn

SCAPIS Linköping öppnar upp för ansökningar om uttag från biobanken

scapis-puff

Lokala forskare med koppling till Region Östergötland eller Linköpings universitet kan ansöka om att i forskningssyfte få tillgång till biologiskt material från Linköpingskohorten i SCAPIS-studien. Deadline för ansökan är 2019-08-31.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-16