Göm menyn

National Call - therapeutic antibodies

scilifelab-puff

Nu finns möjligheten att på SciLifeLab få humana antikroppar resta mot forskarens favoritmolekyl. Den enda motåtgärden från forskaren är att tillhandahålla 400 ug av antigen. Utlysningstiden är satt till den 15:e juni. / Now it is possible to get SciLifeLab human antibodies raised against the researcher's favorite molecule. The only countermeasure from the researcher is to provide 400 µg of antigen. The announcement period is set to June 15th.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-20