Göm menyn

Till anställda på ”institution Y” / To employees at “Department Y”

Från 1 Januari 2020 kommer institutionsstrukturen att ändras, och Medicinska fakulteten består från detta datum av två nya institutioner. I och med detta upphör Institutionen för Klinisk och Experimentell medicin (IKE) att existera i sin nuvarande form och den ersätts med en ny institution, som hittills gått under arbetsnamnet ”Institution Y”.

Vi inbjuder nu samtliga medarbetare att föreslå ett namn på den nya institutionen. Namnet ska spegla den nya institutionens breda verksamhet, och vi är tacksamma om ni föreslår ett svenskt namn med tillhörande engelsk översättning.
Maila era förslag till Chatarina Malm, chatarina.malm@liu.se, senast nu på fredag, den 10 maj.

 

Anders Fridberger, prefekt IKE och blivande institution Y

Johan D Söderholm, dekanus, Medicinska fakulteten

 


Starting January 1, 2020, the Medical Faculty will consist of two departments, which means that the current Department of Clinical and Experimental Medicine will be replaced by a new department, provisionally named “Department Y”.

We now invite all employees at Department Y to suggest a name for the new department. The name should reflect the broad scope of the department, and be available in Swedish and English.
Please email your suggestions to chatarina.malm@liu.se, no later than Friday May 10.

 

Anders Fridberger, Head of IKE and the new department Y

Johan D Söderholm, Dean, Faculty of Medicine and Health Sciences


2019-05-06
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-06