Göm menyn

Välkommen till ett seminarium om Hållbar hög prestation

Maria Garmark och Alexandra Sjöström, psykologer från Feelgood, föreläser kring goda prestationer över tid kopplat till hållbarhet och återhämtning i ett modernt arbetsliv.

 

Tid: Tisdagen den 21 maj kl 14.30 - 17.00

Plats: Svensk föreläsning (Eken, Hus 421, Våning 9, Ingång 65)
Plats: Engelsk föreläsning (Linden, Hus 421, Våning 9, Ingång 65)
 

Anmäl dig till seminariet här

 

 

In English

Welcome to a seminar on Sustainable High Performance
 
Time: Tuesday, May 21st at 14.30 - 17.00
Location: Swedish lecture (Eken, House 421, Floor 9, Entrance 65)
Location: English lecture (Linden, House 421, Floor 9, Entrance 65)
 
Maria Garmark and Alexandra Sjöström, psychologists from Feelgood, lecture on good performance over time linked to sustainability and recovery in a modern working life.
 

Register for the seminar here


2019-05-06
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-05-06