Göm menyn

Valbara kursmoment under läkarprogrammet - INBJUDAN

Som säkert är välbekant för de flesta håller läkarprogrammet vid Linköpings universitet (LiU) nu på att implementera en ny utbildningsplan. Den första studentgruppen antagna till denna utbildningsplan har nu (april 2019) nått termin sex. Den nya utbildningsplanen innebär en ny struktur för de ”kliniska terminerna” och en i vissa avseenden omfattande omorganisation och förändring av studenternas verksamhetsförlagda utbildning (VFU). Läkarprogrammet vid LiU har tidigare varit ett av få lärosäten i Sverige som inte har erbjudit ett valbart moment/kurs. Detta har påpekats av granskande myndighet och är nu något som vi åtgärdar i den nya utbildningsplanen.

 

Under programmets tionde termin ingår det i den nya utbildningsplanen ett valbart moment om 4 veckor. Momentet ska rymmas inom befintlig kursplan och skall examineras med en skriftlig inlämningsuppgift.

 

Som valbart moment kan tänkas ett antal olika områden, exempelvis:

  • Valbar VFU (klinisk placering) inom specialitet som inte ryms inom den befintliga utbildningsplanen (ex neurokirurgi, plastikkirurgi, reumatologi, etc)
  • Valbar fördjupning (VFU) inom en specialitet som redan genomgåtts inom ordinarie utbildningsplan (ex kirurgi, anestesi, onkologi etc)
  • Valbart moment inom annat ämne med klinisk anknytning (ex globalmedicin, idrottsmedicin, e-hälsa etc)

 

De valbara momenten kan utgå från någon av huvudstudieorterna (Linköping, Norrköping, Kalmar, Jönköping). Studenterna kommer oavsett huvudstudieort att kunna söka valbart moment vid samtliga huvudstudieorter.

Den första kurs 10 (=termin 10) som kommer att omfattas av detta moment genomförs vårterminen 2021.

 

Vi vill med detta brev informera om detta valbara moment och inbjuda er att inkomma med en intresseanmälan att anordna ett sådant moment, oavsett om det handlar om en valbar VFU eller annat valbart moment. Intresseanmälan bör innehålla namn på kliniskt ämne eller namn på annat valbart moment samt namn på kontaktperson och skickas till Ulrica Lisell, ulrica.lisell@liu.se. Vi ser fram mot er intresseanmälan senast 2019-06-01

Vi kommer härefter att anordna ett gemensamt möte för information om genomförande, finansiering mm samt för möjlighet till diskussion. Preliminär tid eftermiddagen 21 augusti 2019. Vi återkommer med en formell inbjudan första veckan i juni.

 

Vid eventuella frågor är ni välkomna att kontakta undertecknad eller studieortsansvariga

Linköping          Stergios.kechagias@liu.se

Kalmar               ingvar.ryden@liu.se

Jönköping        karin.akesson@liu.se

Norrköping      asa.nilsdotter@liu.se

 

Intresseanmälan skickas till således till Ulrica Lisell, ulrica.lisell@liu.se senast 1 juni 2019.

 

Varmt välkommen med er intresseanmälan.

 

Jan Brynhildsen

Professor, programansvarig

Läkarprogrammet, LiU

Jan.brynhildsen@liu.se

 

Inbjudan (word)

 


2019-04-30
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-30