Göm menyn

Utlysning av medel för pedagogisk utveckling 2019

Medicinska fakulteten utlyser på nytt medel för pedagogiska utvecklingsprojekt. Utlysningen vänder sig i första hand till tillsvidareanställda, disputerade lärare som är verksamma inom fakultetens utbildningsprogram. Projektet kan finansieras med upp till 150 000 kr och ska ha en tydlig koppling till fakultetens utbildningar på grund- avancerad- eller forskarnivå. Stöd till projektansvariga kommer att ges i form av gemensamma workshops under projekttiden.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-25