Göm menyn

Jeanssons Stiftelser utlyser etableringsanslag till yngre forskare

Jeanssons Stiftelser utlyser etableringsanslag 2019 till yngre forskare, som är i färd med att etablera sin egen forskargrupp.

Sökande bör ha någon form av institutionsanknuten tjänst och ha disputerat 2013 eller senare om ej särskilda skäl föreligger. Ange datum för disputation. Sökande kan beviljas årligt anslag vid två tillfällen, men ej mera. Sökande måste ange om det gäller fortsättningsanslag. För att erhålla ett fortsättningsanslag krävs tillfredsställande rapport om aktuell aktivitet. Anslag bör ej sökas för egen lön. Anslag ges företrädesvis till sökande som ännu ej beviljats större anslag som täcker fleråriga kostnader för lön och drift.

Bidrag till medicinsk forskning

Enligt stiftelsernas stadgar skall avkastningen av stiftelsernas tillgångar, efter föreskrivna avsättningar av vissa medel, användas ”till understöd av vetenskaplig forskning inom medicinens område och sådan forskning inom andra naturvetenskapsgrenar, vilken är avsedd att komma läkarvetenskapen till godo”.

Läs mer på stiftelsernas webb


2019-04-17
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-17