Göm menyn

Fond för teknisk personal / Fund for technical staff

fond-teknisk-personal

Visste du att det finns en fond för teknisk personal vid IKE? Syftet är att ge teknisk personal anställd vid IKE möjlighet att delta i konferensresor tillsammans med den forskargrupp där de är verksamma samt omfatta bidrag till avgift och resekostnader för deltagande i relevanta kurser utanför LiU. / Did you know that there is a technical staff fund at IKE? The purpose is to give technical staff employed at IKE the opportunity to for example participate in conference trips together with the research group in which they are active.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-17