Göm menyn

Intresse för forskningsutbyte IFMSA / Interest in research exchange IFMSA

International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) i Linköping letar just nu med ljus och lykta efter lämpliga labb som kan tänka sig ta emot utbytesstudenter under sommaren 2019. Är er forskargrupp inom IKE intresserade? Kontakta då lore.linkoping@ifmsa.se.

Mer information om forskningsutbytet

Utbytesstudenternas funktion i labbet avgör ni själva, det kan vara allt ifrån observatör till assistent och de stannar under 4 veckor. Eftersom utbytesstudenterna i IFMSA:s regi kommer från världen över är engelskspråkighet från deras sida ett grundkrav när de söker placering i svenska forskargrupper. Det finns inga krav på att ev handledare skall vara disputerade. Studenterna förväntas ej skriva något vetenskapligt arbete. 

Denna sommar erbjuder IFMSA två perioder och hoppas att någon av dem kan passa er: Period 1 (July 01 – July 26) eller Period 2 (July 29 – August 23). 

Om detta är något som låter intressant för er, tveka inte att kontakta IFMSA för mer information! De inom IFMSA ordnar även med praktiska saker som kost och logi, så det behöver inte väga in på ert beslut.

 

Hoppas att det väcker intresse!

 

In English

The International Federation of Medical Students Associations (IFMSA) is looking for suitable labs that may wish to receive exchange students during the summer of 2019. If your research group is interested, please contact lore.linkoping@ifmsa.se for more information.

More information about the research exchange

The exchange students' function in the lab is up to you, it can be anything from observer to assistant and they stay for 4 weeks. Since the exchange students in the IFMSA program come from all over the world, English speaking from their side is a basic requirement when they seek placement in Swedish research groups. There is no requirement for any supervisor to have a PhD. The students are not expected to write any scientific work. This summer, IFMSA offers two periods and hope that one of them can fit you: Period 1 (July 01 - July 26) or Period 2 (July 29 - August 23).

If this is something that sounds interesting to you, do not hesitate to contact IFMSA for more information! IFMSA also arranges practical things like food and accommodation, so it does not need to weigh in on your decision.

 

Hope this has spiked your interest!


2019-04-10
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-10