Göm menyn

Eric K. Fernströms nordiska pris

Professorer och lektorer vid de medicinska fakulteterna i Norden inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms nordiska pris. Handlingarna ska vara inlämnade senast den 30 april 2019.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-09