Göm menyn

Eric K. Fernströms pris för yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare

Professorer och lektorer vid de svenska medicinska fakulteterna inbjuds att inkomma med nomineringar till Eric K. Fernströms pris till yngre, särskilt lovande och framgångsrika forskare.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-09