Göm menyn

Brandskyddsutbildning för LiU-anställda / Fire protection training for LiU employees

brandskyddsutbildning-puff

Nu finns vårens utbildningstillfällen för Brandskyddsutbildning – Steg 1 presenterade på samarbetsytan på Insidan. Klicka på rubriken för mer info. / During the spring you can take part in fire protection training - Step 1. Click on the title above and choose English for more information.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-09