Göm menyn

Ny videokonferensutrustning i Citronen

I måndags installerades det ny videokonferensutrustning i Citronen (Hus 511, plan 12) med hjälp av IT-avdelningen och L&T. Det finns nu en HD-videokamera som är uppsatt till höger om projektorduken. Utöver det finns en högtalartelefon placerad i mitten av bordet tillsammans med två mikrofoner på vardera långsidor av bordet. För mer specifik info om videokonferenslösningen läs mer på Logitechs sida.

Smidig installation

Det är enkelt att komma igång med videokonferensutrustningen. Du kopplar bara USB-sladden märkt med "Logitech video conference" in i din dator, sen kan du börja. Fungerar för både PC och Mac och med alla programvaror för videokonferenser som Teams och Zoom.

För att koppla upp din skärm på projektorduken, använder du den sladd/ar som går till projektorn, som finns sen tidigare.

Installationsguide kommer inom kort

Det kommer inom den närmsta tiden finnas en lathund/guide över hur du kommer igång med utrustningen. IT arbetar på att ta fram en enklare steg för steg-guide.

Har du frågor kan du i första hand kontakta John Karlsson, john.a.karlsson@liu.se.

 

videokonferensutrustning

 

In English

New video conferencing system in Citronen

On Monday, a new video conferencing system was installed in Citronen (House 511, floor 12) with the help of the IT department and L&T. There is now an HD video camera placed to the right of the projector screen. In addition, there is a speakerphone located in the middle of the table along with two microphones on each long side of the table. For more specific info about the video conferencing solution read more on Logitech's page.

Easy installation

It is easy to get started with the video conferencing system. You just plug in the USB cable labeled "Logitech video conference" into your computer, then you can start. Works for both PC and Mac and compatible with all video conferencing software such as Teams and Zoom.

To bring up your computer screen on the projector screen, use the cable/s that connects to the projector, just like before.

Installation guide

There will soon be a guide on how to get started with the system. IT is working on developing a simpler step by step guide.

If you have any questions, please contact John Karlsson, john.a.karlsson@liu.se.


2019-04-08
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-08