Göm menyn

SULF/LiU om upphovsrätten

Pågående arbete kring inspelning och spridning av digitalt undervisningsmaterial

Just nu pågår ett arbete för att ta fram förslag på styrdokument vid LiU för inspelning och spridning av digitalt undervisningsmaterial. LiU har utsett en arbetsgrupp som ska lämna förslag senast 1 juni 2019. Förslaget ska även innehålla principer för avräkning av nedlagd tid för de lärare som deltar i sådan produktion samt en checklista som stöd för inspelning av utbildningsmoment.

 

Vet du vad som gäller för din upphovsrätt när du tar fram digitalt eller annat undervisningsmaterial? Läs SULF:s information:

https://sulf.se/fakta/upphovsratt/

 

Har du synpunkter eller frågor om arbetet du vill att SULF/LiU framför till arbetsgruppen? Eller har du ett verkligt fall där ditt material har använts utan ditt godkännande? Kontakta SULF/LiU via deras ordförande David Rule.

 


Working group examine the recording and distribution of digital teaching material.

Work is currently ongoing to put together recommendations for how the recording and distribution of digital teaching material is governed at Linköping University. The University has formed a working group to carry out the task that will report back to the University administration by 1st June 2019 at the latest. Their recommendations will include a checklist to support the recording of such material together with principles for compensation in the form of working hours for those who produce it.

Do you know what rights you have over the teaching material you produce? SULF has everything you need to know:
https://sulf.se/en/fakta/copyright/

Have you got comments or questions you would like SULF/LiU to send to the working group? Or do you have a concrete example where your material been used without your permission? Contact SULF/LiU via their chair David Rule.


2019-04-03
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-04-03