Göm menyn

LiU:s webbstrategi är reviderad

liu-logo

Webbenheten arbetade under förra året med att revidera webbstrategin från 2015. Nu är den beslutad om och finns att tillgå här.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-29