Göm menyn

Personalinformation bemanning

Administrativa chefsskapet

IKEs administrativa chef, Helena Blackert, är sjukskriven på deltid. Preliminärt är hon åter i alla sina ordinarie arbetsuppgifter till hösten. Under denna tid omfördelas personalansvaret inom Avdelningen för verksamhetsstöd. Ann-Charlott Ericsson tar över personalansvaret för Enheten utbildningsnära administration. Anette Wiklund tar över personalansvaret för den administrativa personalen vid kansliet och, som tidigare, Enheten verksamhetsnära administration. Eventuella frågor kring verksamhetsstödet hänvisas till Anders Fridberger och Anette Wiklund.

 

HR

I mitten på april går Emma Törnqvist på föräldraledighet. Under hennes ledighet kommer Martina Klefbeck och Maria Hallström att täcka upp för henne. Båda är HR-partners, Martina på ITN och Maria på Biblioteket. HR-funktionen bemannas i övrigt av Helena Jonsson och Anette Wiklund (HR-partners) och Therese Lothigius (administratör) samt Eva Åström (internationell koordinator). Ella Sheiko ingår också i funktionen utifrån HR-relaterade delar kopplade till amanuensverksamheten. Precis som tidigare har HR-funktionen ett nära samarbete med Veronika Brodin som arbetsmiljökoordinator.

 

Inköp och upphandling

Under Elisabet Holléns sjukfrånvaro hänvisas inköpsfrågor enligt följande;

Rikard Karlsson (ekonom vid IKE) för inköpsärenden upp till tre prisbasbelopp, 139 500 SEK. Han är i mån av tid behjälplig även med inköpsärenden av enklare karaktär upp till 586 907 SEK. Upphandlingsenheten stödjer också i dessa ärenden och ansvarar för alla upphandlingar över 586 907 SEK.


2019-03-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-29