Göm menyn

Pedagogisk utveckling: Lärande i fokus

Medicinska fakulteten vid Linköping har en lång tradition av att driva pedagogisk utveckling inom problembaserat och interprofessionellt lärande.

Vid Utbildningskonferensen redovisas resultat och erfarenheter från de pedagogiska utvecklingsprojekt som beviljades medel 2017. Syftet med konferensen är att att stimulera pedagogisk diskussion och samverkan.

Tid: Tisdag 8 oktober
Plats: Medicinska fakulteten, Campus US, Linköping

Projekten handlar om den pedagogiska vardagen inom tre övergripande områden:

  • Utveckling av programspecifika lärandemoment
  • Utveckling av kvalitetsdrivande arbete
  • Utveckling av interprofessionella lärandemoment

Konferensen kommer att innehålla presentationer, posters, runda-bords-samtal kring erfarenheterna från projekten.

Keynote speaker: Max Scheja, professor i universitetspedagogik, Stockholms Universitet
Alla lärare och studenter välkomna!


2019-03-21
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-21