Göm menyn

Hur ser du på kommunikation och öppen vetenskap?

Vilket stöd behövs för att kommunicera med det omgivande samhället? Hur ser du på utvecklingen mot öppen vetenskap? Passa på att svara på den stora nationella enkät som görs om forskningskommunikation och öppen vetenskap.

För en tid sedan gick en enkät om kommunikation och öppen vetenskap ut till 10 000 slumpvis utvalda forskare vid 31 svenska lärosäten. Undersökningen görs i samarbete mellan Formas, Forte, Riksbankens Jubileumsfond, Vetenskapsrådet, Vinnova samt Vetenskap & Allmänhet. I undersökningen tas ett brett grepp om kommunikation för att uppdatera kunskapen om forskares syn på – och förutsättningar för – kommunikation med det omgivande samhället och öppen vetenskap.

Passa på att fylla i enkäten

Om du tillhör de utvalda forskare är det till stor hjälp om du besvarar enkäten, då den innebär en reell möjlighet för forskare att påverka hur finansiärer och lärosäten i framtiden kommer att arbeta med kommunikation. Datainsamlingen pågår fram till slutet av mars.

Varför görs undersökningen nu?

Kommunikation och samverkan mellan forskare och det omgivande samhället har kommit alltmer i fokus de senaste åren. Det är en tydlig del i den senaste forskningspropositionen och centralt i EU-kommissionens vision och Konkurrenskraftsrådets beslut 2016 om övergång till ett öppet vetenskapssamhälle. En sådan övergång kommer att innebära flera förändringar i forskares arbete. För att möta dessa förväntningar och krav är det viktigt att synliggöra forskarnas egna perspektiv. Liknande undersökningar har genomförts i andra länder, till exempel Storbritannien och Norge, de senaste åren.

Vad handlar enkäten om?

Frågorna om kommunikation kretsar dels kring forskares egna erfarenheter, dels kring inställningen till att kommunicera sin forskning med det omgivande samhället. Med frågorna om öppen vetenskap undersöks i vilken grad forskare har hört talas om begreppet, vad de förknippar öppen vetenskap med och hur de ser på utvecklingen.

Vad ska resultaten användas till?

Forskare förväntas kommunicera alltmer men hur man bäst stimulerar en sådan utveckling är inte givet. För de som vill avsätta resurser för att öka forskares kommunikation är det väsentligt med kunskap om var dessa skulle göra bäst nytta. De sammanställda svaren kan utgöra underlag för strategisk utveckling av både policies och stödstrukturer inom lärosätena och hos forskningsfinansiärer. Resultaten sammanställs i en publikt tillgänglig rapport under hösten 2019.

Läs mer om enkäten på Vetenskap & Allmänhets webbplats.


2019-03-14
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-14