Göm menyn

Utlysningar från Vetenskapsrådet stänger den 19 mars

VR: Bidrag till anställning som forskare på halvtid i klinisk miljö
Syftet med bidraget är att du som är kliniskt verksam ges möjlighet att bedriva forskning på halvtid parallellt med att du utvecklar din kliniska kompetens. Detta för att stärka och förnya den medicinska och kliniska forskningen. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Sista ansökningsdag 19 mars kl 14.

VR: Etableringsbidrag inom medicin och hälsa
Syftet med etableringsbidraget är att ge dig som junior forskare möjlighet att etablera dig som självständig forskare i Sverige. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Sista ansökningsdag 19 mars kl 14.

VR: Projektbidrag inom medicin och hälsa
Syftet med projektbidraget är att du som forskare ges frihet att själv formulera forskningsidé, metod och utförande, samt att lösa en definierad forskningsuppgift inom en begränsad tid. Vetenskapsrådet premierar forskning av högsta vetenskapliga kvalitet i nationell konkurrens. Sista ansökningsdag 19 mars kl 14.


2019-03-07
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-07