Göm menyn

Ansökningsomgången 2019 för programmet Linnaeus-Palme partnerskap öppen!

Ansökan om bidrag för utbildningssamarbete från det Sida-finansierade utbytesprogrammet Linnaeus-Palme Partnerskap öppnade 1 mars 2019.

Syftet med Linnaeus-Palmeprogrammet är att genom utbyten mellan lärosäten i Sverige och låg- och medelinkomstländer bidra till att bredda rekryteringsunderlaget av unga som kan arbeta inom utvecklingssamarbetet både på hemmaplan och utomlands.

Studenter och lärare kan delta i utbyten och få ny kunskap och nya erfarenheter.  Förhoppningen är att svenska lärosäten, deras samarbetspartner samt de lärare och studenter som deltar i utbytet gemensamt ska förberedas på att möta globala utmaningar. 

Programmet vänder sig till institutioner som vill utveckla ett långsiktigt utbildningssamarbete med ett lärosäte i ett låg- eller medelinkomstland.

 

Innan ni söker ber vi er att läsa igenom de nya ramarna och kriterierna på UHR:s hemsida. (Finns även det bifogade dokumentet ” LP partnerskap sammanställning information från UHR 2019”)

 

Sista dag för att lämna in ansökningar inom Linnaeus-Palme partnerskap till undertecknad (IO) är: 29 mars 2019 kl. 12:00.

Linnaeus-Palme partnerskap: Ansökan öppnar 01 mars 2019.

UHR:s sidor om Linnaeus-Palme partnerskap

Tidsplan:

 • Läs noga instruktionerna nedan och på UHR:s hemsidan innan du skickar in din ansökan (online).
 • Förankra ansökan på din institution/fakultet. I samband med de ändrade rutinerna för ansökan inom LP partnerskap programmet ber vi prefekten (eller motsvarande) vid den svenska institutionen att skriva under ett yttrande (här hittar du dokumentet). Detta dokument skickas tillsammans med själva ansökan till Ida van der Woude senast 01 april 2019 kl. 12:00 och behöver inte bifogas online ansökan.
 • Fyll i projektansökan och skriv ut ansökans översikt.
 • Skicka din ansökan till IO/ Ida van der Woude senast Måndag 29 mars 2019 kl. 12:00.
 • Ida van der Woude (Linnaeus-Palme samordnare) ansvarar sedan för ramansökan som innehåller
  • ett yttrande över projektansökningarnas roll i lärosätets internationaliseringsarbete och programmets betydelse för lärosätet,
  • en beskrivning av hur lärosätet skapar förutsättningar för att genomföra projekten,
  • en översikt över samtliga institutioners projektansökningar.
 • Rektor skriver under ramansökan.
 • Sedan skickar Ida van der Woude ett PdF på underskriven ramansökan till samtliga LP kontaktpersoner som i sin tur bifogar ramansökan samt yttrande (Letter of Intent) från Palme universitet till institutionens elektroniska projektansökan senast 30 april 2019.

Tidsplan finns även online, se IO:s hemsida om Linnaeus-Palme programmet.

 

Institutionens yttrande över ansökan till programmet Linnaeus 2019 ifyllbar format.pdf

Linnaeus Palme sammanställning information UHR hemsidan 2019.pdf

linnaeus-palme-allmanna-villkor-2019.pdf

 

Vid frågor kan ni kontakta mig (ida.van.der.woude@liu.se) eller UHR (linnaeuspalme@uhr.se)


2019-03-06
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-03-06