Göm menyn

FORTE - internationella bidrag 2019: gästforskarbidrag och konferensbidrag

Denna utlysning ska bidra till att tillföra kunskaper från det internationella forskarsamhället till svensk forskning samt att svensk forskning sprids internationellt. Ansök senast 11 april.

Läs mer på Fortes hemsida ►


2019-02-26
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-26