Göm menyn

Klartecken för ny organisation / Go-ahead for new organization

lagerkransar-puff

Universitetsstyrelsen beslöt vid onsdagens möte att anta rektors förslag till organisationsförändringar som rör medicinska och filosofiska fakulteterna samt utbildningsvetenskap. / At the meeting on Wednesday, the University Board decided to adopt the Vice-Chancellor's proposal for organizational changes relating to MEDFAK, FILFAK and UV.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-14