Göm menyn

IT-dag för undervisande personal

it-dag

Välj exempelvis mellan pass om interaktiva föreläsningar, film som pedagogiskt verktyg, spela in med PowerPoint samt Zoom för handledning.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-12