Göm menyn

Utlysning för ökat nyttiggörande / Call for increased valorization

banner-vfn

 

LiU utlyser medel för att öka nyttiggörandet av kunskapstillgångar

Se bifogat dokument för information om möjligheten att söka medel för spridning och tillgängliggörande av forskning. Maxbeloppet att söka är 50 000 kronor.

Sista ansökningsdag: fredag 15 mars 

VFN_flyer_2019sve.pdf

 

 

In English

Linköping University opens call for increasing valorization of knowledge assets.

See attached document for information on the possibility of applying for funding for the dissemination and utilization of research results. The maximum amount to apply is SEK 50,000.

Deadline for applications: Friday 15 March

VFN_flyer_2019 eng.pdf


2019-02-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-05