Göm menyn

Inbjudan till Forskartorget mars/april 2019

- Visa upp din forskning för läkarstudenter vid Medicinska fakulteten, Linköpings universitet 

 
Under kurs 6 (K6) på Läkarprogrammet anordnas ett moment som presenteras för studenterna som ”Möt forskaren och handledaren vid ett forskartorg”. Syftet är att ge läkarstudenterna inblick i pågående forskning och tips om projekt och handledare för det kommande självständiga arbetet (examensarbetet) på kurs 8 (K8). Valet av projekt görs av läkarstudenterna i början av kurs 7 (K7). 
 
Forskartorget har rönt stor uppskattning bland både forskare och studenter. Välkommen att delta med en eller flera representanter för din forskargrupp vid detta viktiga tillfälle. I och med decentraliseringen av Läkarprogrammet genomförs Forskartorget på flera orter, se nedan. 
 
Ta med en aktuell poster eller annat liknande material för egen uppsättning på posterskärm. Rekommenderad maxstorlek är A2. Både engelska och svenska titlar och postrar går förstås bra.  
 
Jönköping, Kalmar & Norrköping  
7 mars 2019 kl.15.00-16.00  
 
Linköping       
4 april 2019 kl.15.00-16.00 

 

Anmälan görs HÄR senast en vecka i förväg 
Kontakt:  AnnaCarin Hallin, annacarin.hallin@liu.se eller Per-Eric Lindgren, per-eric.lindgren@liu.se 
 

Varmt välkommen! 

 

Inbjudan Forskartorget vt-19.pdf


2019-02-05
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-05