Göm menyn

Storbritanniens ambassadör David Cairns kommer till LiU / British Ambassador David Cairns comes to L

I denna tidsålder är världen en snabbt föränderlig plats och ingenting representerar det bättre än Brexit. Vi undrar alla: Kommer Storbritannien lämna EU? Hur kommer avtalet att se ut? Hur påverkar detta andra länder, till exempel Sverige?

Välkommen till det öppna seminariet om Brexit för att få dessa och andra frågor besvarade.

Brexit - Effekter på arbetsmarknaden och den fria rörligheten

 

Huvudtalare:

Storbritanniens ambassadör i Sverige, David Cairns

      ‘The Latest on Brexit – also from a Swedish perspective’

Gästtalare:

Professor emeritus Charles Woolfson, författare till “The Politics of Brexit: European Free Movement of Labour and Labour Standards”

       ‘Brexit: Is this the end to the world as we have known it?’

Moderator:

Universitetslektor Per Jansson, koordinator för masterprogrammet International and European Relations.

 

När: 13 februari 10:15 - 11: 30

Var: Byggnad C, Rum C4, Campus Valla

 

Anmäl dig till seminariet här >>

Observera att det finns ett begränsat antal lediga platser, så se till att du registrerar dig i tid.

 

Om du har ytterligare frågor, skicka ett mail till international.office@liu.se.

Seminariet kommer även att filmas/livestreamas.

 

In English

In this day and age, the world is a rapidly changing place and nothing represents that better than Brexit. We all wonder: Will Great Britain leave the EU? What will the deal look like? How will this impact other countries, such as Sweden?

Welcome to the open seminar on Brexit to get these, and other, questions answered

Brexit – Effects on the Labour Market and Free Movement

 

Keynote speaker:
British Ambassador to Sweden, HE David Cairns
       ‘The Latest on Brexit – also from a Swedish perspective’

Guest speaker:
Professor Emeritus Charles Woolfson, author of “The Politics of Brexit: European Free Movement of Labour and Labour Standards”
          ‘Brexit: Is this the end to the world as we have known it?’

Moderator:

Senior Lecturer Per Jansson, coordinator for the master programme International and European Relations

 

When: 13 February 10:15–11:30
Where: Building C, Rm C4, Campus Valla

 

Register for the seminar here >>

Please note that there are a limited number of places available, so make sure to register on time.

If you have any further questions, please send an email to international.office@liu.se.

The seminar will also be filmed / streamed live.


2019-01-29
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-02-01