Göm menyn

EU:s dataskyddsförordning – information på engelska

GDPR

Numera finns en webbsida för dataskydd på engelska: Data Protection. Där kommer dataskyddsombudet att publicera de dokument och sådan information som de bedömer är nödvändiga att sprida på engelska. I dagsläget finns det riktlinjer (guidelines), vägledningen för personuppgiftsbehandling vid examinerande moment (guidances), information om personuppgiftsincident (Personal data breaches) och en samtyckesmall på engelska (templates). De har även länkat till annan information som kan vara relevant för verksamheten. Arbetet med sidan är inte klar utan kommer kompletteras med mer information.
 
Vägledningarna för personuppgiftsbehandlingen vid examinerande moment (för handledare och studenter) som dataskyddsombudet informerade om i december 2018 finns nu på engelska:

Dessa finns även publicerade på den engelska webbsidan.
Engelsk webbsida: Data Protection.
Svensk webbsida: EU:s dataskyddsförordning
Kontakt vid frågor om EU:s dataskyddsförordning: dataskyddsombud@liu.se

In English:
The Data Protection Regulation applies to all operations involving personal data at LiU.
LiU’s data protection officer (DPO) uses the webpage Data Protection to provide you as an employee with the information on data protection that you need to know in order to carry out your work. The webpage is still under construction, but DPO has already published relevant information, guidelines, template for consent and guidances.


2019-01-24
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-24