Göm menyn

Filvalvet - ny lagring med högre säkerhet

Filvalvet

IT-avdelningen har tagit fram en ny fillagringstjänst som kallas Filvalvet för att LiU-medarbetare ska kunna lagra personuppgifter och känsliga data på en högre säkerhetsnivå.
Sidansvarig: john.a.karlsson@liu.se
Senast uppdaterad: 2019-01-17